KKTC CUMHURİYET MECLİSİ’NİN GKRY TEMSİLCİLER MECLİSİ TARAFINDAN ENOSİS PLEBİSİTİ’NİN OKULLARDA ANILMASI KARARININ KINANMASINA YÖNELİK ORTAK DEKLERASYONU

• Kıbrıs’ta yaşayan iki halktan biri olan Kıbrıslı Türklerin varlığını ve kimliğini yok sayan “Enosis”in halkımıza hangi tarihsel gerçekleri çağrıştırdığı herkesin malumudur.

• Halkımız, tüm yaşanmışlıklara rağmen geçmişin kötü tecrübelerinin bir daha yaşanmayacağı bir çözüme ulaşma konusunda istekliliğini her zaman ortaya koymuştur. 2004 yılında Annan Çözüm Planı’na referandumda onay vermiş ve sonrasında da çözüm yönündeki iradesini hep canlı tutmuştur.

• KKTC Cumhuriyet Meclisi de halkımızın iradesi doğrultusunda bugüne kadarki tüm çözüm müzakerelerine destek olmuş, BM parametrelerine uygun bir çözümü destekleyen kararlar almıştır. Son olarak iki lider arasında imzalanan 11 Şubat 2014 belgesine de desteğini belirtmiştir.

• Kıbrıs Türk tarafının çözüm iradesi devam ederken, GKRY Meclisi’nce alınan 1950 yılındaki Enosis plebisitinin okullarda anılması kararı 11 Şubat 2014 Belgesi’ne ve yürütülmekte olan çözüm sürecine aykırı bir yaklaşım ortaya koymaktadır. 

Bilinmelidir ki, bu karar tarafımızdan çözüm müzakerelerinin ana felsefesine ciddi saygısızlık olarak algılanmış, Kıbrıslı Türklerde güvensizliği derinleştirmiş, BM parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulma çabasında Rum tarafının iyi niyeti ve samimiyeti konusunda şüpheleri artırmıştır. 

Kıbrıs sorununu çözme çabaları sürerken “Enosis”in Rum tarafınca gündeme getirilmesini, BM nezdinde şiddetle kınar ve telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açabilecek bu tarihi yanlıştan geri adım atılması konusunda BM tarafından derhal girişim başlatılmasını talep ettiğimizi deklare ederiz.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Sibel SİBER

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan ERHÜRMAN

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin ÖZGÜRGÜN

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar DENKTAŞ

Toplumcu Demokrasi Partisi (a) Hüseyin ANGOLEMLİ

Bağımsız Milletvekilleri