KKTC YURTTAŞLIĞA KABUL HARCI 702.10 TL
DAMGA RESMİ 12.10 TL
KAYIP YURTTAŞLIK BELGESİ TASDİK HARCI 93.10 TL

DİĞER HARÇLAR

KİMLİK KARTI HARÇLARI
YASANIN ÖNGÖRDÜĞÜ SÜRE İÇİNDE İLK KEZ KİMLİK KARTI 100 TL
7 GÜN İLE 6 AY ARASINDA GECİKMELERDEN 100 TL
6 AY VE DAHA SONRAKİ GECİKMELERDEN 100 TL
DOĞAL NEDENLERLE YENİLENEN KİMLİK KARTI (Evlenme, ayrılma, soyadı alma, adres değiştirme, yaş ilerlemesi nedeni ile fotoğraf değiştirme, meslek değişikliği ve cinsiyet durumlarında) 100 TL
YIPRANMA, YAKMA, YIRTMA, KİRLETME, BOZMA
İLK KEZ YENİLEME
İKİNCİ KEZ YENİLEME
ÜÇÜNCÜ KEZ YENİLEME
 

100 TL
142 TL
246 TL

YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ (İlgili Daireden kaynaklanan yanlışlıklar hariç ) 100 TL
KAYIP KİMLİK
BİRİNCİ KEZ KAYIP
İKİNCİ KEZ KAYIP
ÜÇÜNCÜ KEZ KAYIP
DÖRDÜNCÜ KEZ KAYIP
181.00TL
246.00TL
342.00TL
430.00TL
KİMLİK KARTI TESLİM HARCI 100 TL
TASDİK HARCI 102,50 TL
DAMGA RESMİ 2,50 TL
ÇOKLU İMZA 172.00 TL
ASLI GİBİDİR DAMGA RESMİ 12.10 TL
EVLENME EHLİYETİ BELGESİ 100.00 TL
NÜFUS ÖRNEĞİ 100.00 TL
YURTDIŞI DOĞUM KAYIT HARCI 100.00 TL
DOĞUM BELGESİ 100.00 TL
VİZE HARCI 172.00 TL
KARAKTER BELGESİ DAMGA RESMİ 28.00 TL
GİRİŞ-ÇIKIŞ DÖKÜMÜ DAMGA RESMİ 12.10 TL
BİLGİ EDİNME 17.00 TL

PASAPORT HARÇLARI

BİLGİ İÇİN ACİL PASAPORT 411.00 TL
PASAPORT (Diplomatik dahil)(32 Sayfa)..(5 yıl geçerli) 374.00 TL
DİPLOMATİK PASAPORT …(32 Sayfa)..(2 yıl geçerli) 300.00 TL
DİPLOMATİK PASAPORT…(32 Sayfa)..(1 yıl geçerli) 232.00 TL

KAYIP TAHRİP PASAPORT

(Diplomatik dahil) (32 Sayfa).(5 yıl geçerli) 650.00 TL
KAYIP DİPLOMATİK PASAPORT(32 Sayfa)..(2 yıl geçerli) 502.00 TL
KAYIP DİPLOMATİK PASAPORT(32 Sayfa)..(1 yıl geçerli) 368.00 TL
LASSE PASSE 30.50 TL
LASSE PASSE ACİL 45.75 TL
PASAPORT TESLİM HARCI 100.00 TL

NOT: Başvuru tarihinde ivedi olarak talep edilen pasaport için harç miktarı % 50 (Yüzde Elli) oranında artırılır.