ANKARA  BÜYÜKELÇİLİĞİ

Büyükelçi                                               Kemal Köprülü

Birinci Sekreter / Konsolos        Aysan Mullahasan Atılgan

İkinci Sekreter / Konsolos            Huriye Hançerli

Eğitim /Kültür Ataşesi                     Canev Engelkıran

Eğitim /Kültür Ataşesi                     Rauf Ataöv

Sağlık Ataşesi Fatma Barbaros

İdari Ataşe                                                Ulaş Kıvılcım

Mali Ataşe                                                Burak Şoföroğlu

ASKERİ ATAŞELİK

Askeri Ataşe                             P. Kur. Albay Akın Örsdemir

Kara Ataşesi                              P. Binbaşı Selçuk Dağaşan

İkmal ve İrtibat Ataşesi      İstihkam Binbaşı Ahmet Üçok

Askeri İdari Ataşe                 P. Kd. Bçvş. Murat Solak