COVİD-19 RİSK KATEGORİLERİNE GÖRE GÜNCELLENMİŞ ÜLKELER VE SEYAHAT UYGULAMALARI (23 Eylül 2020 )
22 Eylül 2020 risk değerlendirmesine göre pek çok ülkenin kategorisi değişmiştir. Buna göre önceden A grubunda olan Estonya, Norveç ve Kanada B grubuna, B grubundaki Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Monako, Macaristan ve Slovenya C grubuna geçmiştir.
C grubundaki Sırbistan B grubuna, Avustralya ise A grubuna geçmiştir. Yeni Kategorilere dair seyahat uygulamaları 25 Eylül 23.59 itibarı ile yürürlüğe girecektir.
Kategori A
1. Finlandiya
2. Güney Kore
3 . Litvanya
4 Letonya
5. Yeni Zelanda
6. Tayland
7. Avustralya
*A kategorisindeki ülkelerden, Güney Kıbrıs üzerinden KKTC’ye gelen ve son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını belge olarak kapıdaki Sağlık Bakanlığı görevlisine gösterenler ülkeye girebileceklerdir. Bu kişilere rutin test veya karantina uygulanmayacaktır.
*A kategorisindeki ülkelerden Türkiye üzerinden Kuzey Kıbrıs’a gelecek kişilere ise B kategorisi ülke kuralları uygulanacaktır.
*Güney Kıbrıs’ta çalışan, eğitim ve tedavi gören kişiler ve diğer nedenlerle güneye geçenler sadece bir kez PCR testi yaptırarak Güney Kıbrıs’a gidiş gelişlerini sürdürebileceklerdir. Ancak bu kişilere random PCR testleri yapılacaktır. Ayrıca Güney Kıbrıs’ta yaşayan herkes sadece 1 kez negatif PCR sonucu göstererek ülkeye girebilecektir.
*Pile’de ikamet eden tüm vatandaşlarımız, ilk geçişlerinde bir defaya mahsus PCR negatif test sonucu göstermek kaydıyla Pile’ye veya Pile’den Kuzeye sürekli geçiş yapabileceklerdir.
*Kıbrıs’ta bulunan diplomatik misyon, BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi ve benzeri uluslararası örgüt personelinden ilk geçişte bir defaya mahsus olmak üzere negatif PCR sonucu göstermeleri istenecektir. Bu kişilere de random PCR testi yapılacaktır.
Kategori B
1 Danimarka
2. İrlanda
3. İzlanda
4. Japonya
5. Polonya
6. Belçika
7. İtalya
8. Vatikan
9. San Marino
10. Ruanda
11. Uruguay
12. Çin+Hong Kong dahil
13. Singapur
14. Türkiye
15. Yunanistan
16. Birleşik Krallık
17. İsveç
18. Lihtenştayn
19. Slovekya
20. Almanya
21. Gürcistan
22. Estonya
23. Norveç
24 Kanada
25 Sırbistan
26. Tayvan*
B kategorisindeki ülkelerden KKTC‘ye gelecek kişiler;
a)Seyahate başlama tarihinden önceki 0-120 saat arasında yaptırdıkları negatif PCR test sonucunu belge olarak kapıdaki Sağlık Bakanlığı görevlisine teslim ederek ülkeye giriş yapabilecekler, teslim etmemeleri durumunda ise ülkeye alınmayacaklardır. Ancak B gurubundaki ülkelerden gelenler, ülkeye girdikten sonra 7 gün süre ile devletin belirlediği karantina merkezlerinde karantinaya alınacaklardır. Karantinanın 7. Günü PCR testi yapılacak ve sonucuna göre karantina sonlandırılabilecektir.
b) Resmi görevli olarak KKTC ‘den Türkiye ‘ye gidecek veya Türkiye’den KKTC ye gelecek kişiler 72 saat içinde gerekli önlemleri uygulayarak görevlerini tamamlayıp ülkelerine dönmeleri koşulu ile karantinaya alınmayacaklardır.
c)Yüksek öğrenim nedeniyle KKTC’ye gelecek öğrenciler de bu süreçte 7 gün süre ile Üniversitenin belirlediği yurt veya otellerde izole olacaklardır.
d) Sağlık nedenleri ile yurt dışına gidenlerin karantina uygulamaları Sağlık Bakanlığı’na müracaat etmeleri halinde değerlendirilecektir.
*Tayvan’dan gelecek kişilerden son 14 gün Tayvan’da olduklarını gösteren İngilizce bir belge istenecektir.
Kategori C
1. Amerika Birleşik Devletleri
2. Brezilya
3. Arjantin
4. Karadağ
5. Portekiz
6. Lüksemburg
7. Romanya
8. Hindistan
9. İran
10. Israil
11. Kazakistan
12. Kosova
13. Meksika
14. Mısır
15. Pakistan
16. Rusya
17. Türkmenistan
18. Bangladeş
19. Filipinler
20. Irak
21. İspanya
22. Fransa
23. Bulgaristan
24. Cezayir
25. Fas
26. Katar
27. Azerbaycan
28. Malta
29. Hırvatistan
30. Hollanda
31. Andora
32. Tunus
33. Birleşik Arap Emirlikleri
34. Lübnan
35. Ukrayna
36. Bahreyn
37. Suudi Arabistan
38. İsviçre
39. Monako
40. Macaristan
41. Slovenya
42. Çek Cumhuriyeti
43. Avusturya
ve diğer ülkeler
*C kategorisindeki ülkelerden gelecek kişiler için uçağa biniş tarihinden önceki 0-120 saat arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu KKTC’ye girişlerinde Sağlık Bakanlığı görevlilerine verme zorunluluğu vardır. Bu kişilere 14 gün süre ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği bir karantina merkezinde karantinada kalacak ve karantina bitiminde PCR testi yapılacaktır.
Not:
1- Ülkeye giriş yapacak 0-5 yaş grubundaki çocuklardan PCR test sonucu istenmeyecektir.
2- Yukarıda belirtilen uçağa biniş tarihinden önceki 0-120 saatlik süre, PCR numunelerinin veriliş tarihi baz alınarak değerlendirilecektir.
3- B ve C grubu ülkelerden geleceklerin Seyahat tarihinden 6 gün önce veya daha eski tarihlerde alınan PCR test sonuçları ülkeye girişlerde geçerli sayılmayacaktır. Bu şekilde test ibraz eden kişiler ülkeye alınmayacaktır.
4-Sağlık Bakanlığının İçişleri Bakanlığı ile yapmış olduğu görüşme sonucunda B grubu ülkelerden gelip gece kulüplerinde çalışacak olanlar Türkiye’de 2 hafta kalmış olsalar bile KKTC de 7 gün süre ile karantinada kalacaklardır. Ayni amaçla C grubu ülkeden gelenler ise 14 gün karantinada kalacaklardır. B ve C grubu ülkelerden gelecek bu kişiler de ülkeye girerken uçağa biniş tarihinden önceki 0-120 saat arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu belgelemek zorundadırlar.
5- Türkiye’den KKTC’ye gelecek yolcuların PCR test sonuçlarının üzerinde QR kodu olma zorunluluğu vardır.