KAYIP MİLLİ MÜCADELE MADALYALARI HAKKINDA DUYURU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyalarını kaybettiklerini belirtip ikinci kez madalya almak isteyen hak sahiplerinin yürürlükteki Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü’nün 16’ıncı maddesi gereğince Büyükelçiliğimiz ve/veya Başkonsololuklarımıza müracaat ederek 580 TL (Beşyüzseksen Türk Lirası) rayiç bedeli yatırdıktan sonra tekrar madalya almaları uygun bulunmuştur.  Hak sahiplerinin söz konusu rayiç bedeli ödediklerine dair makbuzla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü veya adı geçen Bakanlığa bağlı  illerdeki İl Müdürlüklerine istenen diğer gerekli belgelerle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, Milli Mücadele Madalyası almaya hakkı olan ancak vefat eden hak sahiplerinin madalya almamış ikinci derece akrabası olan aile bireylerinin başvuruları, 56/2000 Madalya ve Nişanlar yasasının 6’ıncı  maddesi gereği, “ Madalya almaya hak kazananın hayatta olmaması halinde madalya hak kazananın eşine, eşi yoksa en büyüklerinden başlamak üzere çocuklarına, bunlar yoksa babasına, o da yoksa annesine verilir” ibaresi nedeniyle uygun bulunmamaktadır.