KKTC YURTTAŞLIĞA KABUL HARCI 1,271.50  TL
DAMGA RESMİ        21.50 TL
KAYIP YURTTAŞLIK BELGESİ TASDİK HARCI   166.50 TL

DİĞER HARÇLAR

KİMLİK KARTI HARÇLARI
YASANIN ÖNGÖRDÜĞÜ SÜRE İÇİNDE İLK KEZ KİMLİK KARTI 320 TL
7 GÜN İLE 6 AY ARASINDA GECİKMELERDEN 320 TL
6 AY VE DAHA SONRAKİ GECİKMELERDEN 320 TL
DOĞAL NEDENLERLE YENİLENEN KİMLİK KARTI (Evlenme, ayrılma, soyadı alma, adres değiştirme, yaş ilerlemesi nedeni ile fotoğraf değiştirme, meslek değişikliği ve cinsiyet durumlarında) 320 TL
YIPRANMA, YAKMA, YIRTMA, KİRLETME, BOZMA
İLK KEZ YENİLEME
İKİNCİ KEZ YENİLEME
ÜÇÜNCÜ KEZ YENİLEME
 

320 TL
415 TL
608 TL

YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ (İlgili Daireden kaynaklanan yanlışlıklar hariç ) 320 TL
KAYIP KİMLİK
BİRİNCİ KEZ KAYIP
İKİNCİ KEZ KAYIP
ÜÇÜNCÜ KEZ KAYIP
DÖRDÜNCÜ KEZ KAYIP
 

485 TL
608 TL
775 TL
930 TL

KİMLİK KARTI TESLİM HARCI (Yukarıda belirtilen harçlara dahildir. )   160 TL

 

TASDİK HARCI 164 TL
DAMGA RESMİ 4  TL
ÇOKLU İMZA 310 TL
ASLI GİBİDİR DAMGA RESMİ 21.50  TL
EVLENME EHLİYETİ BELGESİ 160  TL
NÜFUS ÖRNEĞİ 160 TL
YURTDIŞI DOĞUM KAYIT HARCI 160 TL
DOĞUM/ÖLÜM BELGESİ 160 TL
VİZE HARCI 310 TL
KARAKTER BELGESİ DAMGA RESMİ 50.50 TL
GİRİŞ-ÇIKIŞ DÖKÜMÜ DAMGA RESMİ 21.50 TL
BİLGİ EDİNME 29.50 TL

PASAPORT HARÇLARI

ACİL PASAPORT (Bilgi amaçlı) 742.50 TL
PASAPORT (Diplomatik dahil)(32 Sayfa)..(5 yıl geçerli) 655 TL
DİPLOMATİK PASAPORT …(32 Sayfa)..(2 yıl geçerli) 525 TL
DİPLOMATİK PASAPORT…(32 Sayfa)..(1 yıl geçerli) 394 TL

KAYIP TAHRİP PASAPORT

PASAPORT (Diplomatik dahil) (32 Sayfa).(5 yıl geçerli) 1150 TL
KAYIP DİPLOMATİK PASAPORT(32 Sayfa)..(2 yıl geçerli) 890 TL
KAYIP DİPLOMATİK PASAPORT(32 Sayfa)..(1 yıl geçerli) 640 TL
LASSE PASSE 55.50 TL
LASSE PASSE ACİL 83.25 TL
 

PASAPORT TESLİM HARCI (Yukarıda belirtilen harçlara dahildir. )

  160.00 TL

NOT: Başvuru tarihinde ivedi olarak talep edilen pasaport için harç miktarı % 50 (Yüzde Elli) oranında artırılır.