Dünya çapında etkili olan Covid-19 salgını nedeniyle KKTC’ye turist vizesi ile gelip 13/03/2020 tarihinden sonra vize süreleri dolan yabancılar için Covid-19 salgını sürecinde Fasıl 105, Yabancılar ve Muhaceret Yasasının 20. Maddesi altında yapılan İkamet İzinleri ve Vizeler (Değişiklik) Tüzüğü’nde değişiklik yapılmış ve KKTC’ye vizeli giriş yapmış yabancı uyruklulara verilen süre, 13/03/2020-11/07/20 tarihleri arası 120 gün uzatılmıştı.

Covid-19 Salgın sürecinin halen devam etmesi sebebiyle daha önce tüzük kapsamında KKTC’de vize ile bulunmakta olup vize süresi 13/03/2020 tarihinden sonra dolan ancak Covid-19 salgınının yarattığı kısıtlamalardan ötürü ülkeden çıkış yapamamış yabancıların vize süresi 10/08/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu bağlamda vize süresi dolan yabancılar 13/03/2020-10/08/2020 tarihleri arası cezaya düşmeyecekler ve yetkili makamdan izinli sayılacaklardır.