Sn. Hasta ve/veya Hasta Refakatçisi,

Sağlıkla ilgili işlemlerinizi aksatmadan ve gereksiz zaman kaybına uğramadan yapabilmeniz için aşağıdaki hususlarda bilgi sahibi olmanız ve bunlara azami ölçüde dikkat etmeniz rica olunur:

1. Ankara’ya gelindiği zaman yapılması gereken ilk iş tedavi görecek hasta için KKTC Ankara Büyükelçiliği, Sağlık Ataşeliği’nden “Sevk Belgesi” almaktır.

2. Alınacak olan Sevk Belgesi ile sevkin yapıldığı hastaneye başvurarak tedavi işlemlerine başlanabilir.

3. Sağlık Kurulu ile gelen hastaların sağlık kurulu karar yazısının faks ile Büyükelçiliğimize gelmiş olması gerekmektedir. Sağlık Kurulu kararında aksi belirtilmediği taktirde verilecek sevk sadece normal oda, normal tedavi ücreti, tıbbi malzeme, ilaç v.b yi kapsar. Özel oda, öğretim görevlisi (Profesör, Doçent v.b.) muayenesi ve ameliyata girme farkını hasta kendisi karşılar.

4. Refakatçinin Ankara’daki tüm masrafları kendine aittir (konaklama, yemek, ulaşım v.b.).

5. İlaçlı stent takılması halinde stentin ücretini hasta kendisi öder ve Kıbrıs’a döndüğü zaman Sağlık Bakanlığına müracaat eder. Hastaya geri ödenip ödenmeyeceğine itiraz kurulu karar vermektedir.

6. Sağlık Kurulu ile gelen hastaların tedavileri 1 aydan fazla sürdüğü takdirde uçak bileti farkları Büyükelçiliğimiz tarafından karşılanmaktadır.

7. Sağlık Kurulu ile gelen hastaların vefatı halinde cenaze işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükelçiliğimiz Sağlık Ataşe’liğinin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

8. KKTC vatandaşlarının Türkiye’de bulundukları sırada hastalanmaları halinde, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacakları durumlarını bildirir bir rapor, bir dilekçe ve KKTC kimlik kartları ile Büyükelçiliğimiz Sağlık Ataşe’liğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

9. Ankara dışında tedaviye gelen hastaların (Antalya ve Adana gibi) Büyükelçiliğimiz Sağlık Ataşe’liğine telefon edip gideceği hastanenin faksını bildirip sevklerini talep edeceklerdir.

10. Doktor tarafından hastamıza verilecek reçetelerdeki ilaçlar,

10.1. Ankara’daki herhangi bir eczaneden temin edilebilir. Hasta ve/veya hasta refakatçisi tarafından ödenen ilaç bedeli daha sonra Ankara Büyükelçiliği’nden veya KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan talep edilebilir veya

10.2. Büyükelçiliğimizle anlaşmalı olan ve aşağıda, alfabetik sıraya göre, adres ve telefon numaraları verilen eczanelerden, reçete ile beraber sevk belgesinin aslı verilmek kaydı ile ücretsiz temin edilebilir. Bu şekilde temin edilen ilaçların bedeli Büyükelçiliğimiz tarafından eczanelere bilahare ödenmektedir.

10.3. Hasta veya hasta refakatçisi eczaneden ilaçları teslim aldığı zaman muhakkak reçetenin arkasına ad-soyad, kimlik no, ve telefon numarasını yazıp imzalayacaktır.

10.4. Sağlık kurulu ile gelen hastalar doktor reçetesinde aksi dahi yazılsa da en fazla 1 aylık ilaç alabilir.

11. Sevk yapılan hastanenin doktoru tarafından hastamıza önerilebilecek olan tedavi için gerekli bulunan tıbbi malzeme alımları konusunda ya reçete ile Büyükelçiliğe gelinmeli veya telefon açılarak izlenecek yöntem hakkında Sağlık Ataşe’sinden bilgi alınmalıdır.

12. Kan talepleri için hastaneden alınacak kan talep yazısı ile Sağlık Ataşe’liğine başvurulması gerekmektedir.

13. Tedavinin sona erdiğine ilişkin olarak hasta için düzenlenen raporun bir sureti dosyasına konulmak üzere Sağlık Ataşe’liğine, aslı ise KKTC’ye dönüldüğü zaman gecikmeden Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmelidir.

14. Tüm bu işlemler sırasında hastadan ve/veya hasta refakatçisinden şüpheli bir ücret ve/veya para talebi olursa hemen Büyükelçiliğimize bilgi verilmelidir.

Geçmiş olsun dileklerimizle

KKTC Ankara Büyükelçiliği

(Sağlık Ataşe’liği; Tel: (0312) 446 64 60 – Faks: (0312) 436 34 88 – Cep: (0535) 0193864